English - Danish

This is an attempt at an English-Danish subject dictionary in which the words are arranged within subjects. It contains mainly nouns and there is no attempt at explaining the grammar that is necessary to string together sentences, letters or speeches. It is not a dictionary to be used in a professional or academic context; rather it is inspired by everyday conversations during which you often wish you have the name to hand of say a spice (talking about food) or a bird spotted while field walking. The dictionary does not contain any names of places or persons other than the names of the six continents. The information is based on a number of other dictionaries, encyclopaedias and the writer’s own experience in everyday conversations. The reader is free to use the dictionary for the time being, but a levy may be charged in the future if and when the dictionary is expanded.

While great care has been taken in ensuring the accuracy of the dictionary it should not be used in any legal, medical, technical or similar professional context whether for advice, guidance or for any other purpose. The writer cannot accept any responsibility or liability for any physical or mental harm, injury or misunderstanding caused to or between people, their own or a third party’s property that has arisen as a result of consulting this dictionary.

Dansk - Engelsk

Dette er et forsøg med en Engelsk-dansk emneordbog hvori ordene er ordnet indenfor emner. Ordbogen indeholder hovedsagligt navneord og der er intet forsøg på at forklare den Grammatik, der er nødvendig for at formulere sætninger i tale eller tekst. Det er ikke en ordbog, der kan bruges i en professionel eller akademisk sammenhæng. Den er snarere inspireret af dagligdags samtaler, hvori man ofte ønsker at have navnet på f.eks. et krydderi (i en samtale om mad) eller en fugl, man iagttager under en markvandring. Ordbogen indeholder ikke navne på personer eller steder undtagen navnene på de seks kontinenter. Oplysningerne er baseret på en del andre ordbøger, leksika og forfatterens egne erfaringer fra hverdags samtaler. Læseren kan frit bruge ordbogen indtil videre, men i fremtiden vil der måske blive tale om en betaling hvis og når ordbogen bliver udvidet.

Stor omhu er udvist for at sikre at ordbogens indhold er nøjagtigt, men den bør ikke bruges i nogen som helst retslig, medicinsk, teknisk eller lignende professionel sammenhæng hvadenten formålet har været rådgivning, vejledning eller et hvilket somhelst andet formål. Forfatteren accepterer ikke ansvar, retsligt eller financielt for nogen som helst fysisk eller mental skade eller misforståelse på eller mellem personer, deres egen eller andres ejendom opstået efter at have konsulteret herværende ordbog.

Please add info@kvmresearch.co.uk to the safe senders list in your email software, so that our emails do not get treated as spam.

Choose the PDF documents you wish to receive by 'ticking' the white box next to each of the documents below that you wish to receive.

We'll then send these right to your inbox at the email address you specify.

View the PDF Document

English - Danish

View the PDF Document

Dansk - Engelsk